Header Image for Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll

Aelodau Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll 

 Cynghorydd Gwilym Owen Jones
(hefyd yn Gynghorydd Cyngor Sir) 

 Cynghorydd  Gordon Owen

Cynghorydd William Victor Owen 

Cynghorydd Sharon Wyn Parry

Cynghorydd Beryl Salisbury

Cynghorydd Einir Thomas

Cynghorydd Dyfed Williams

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Gynghorydd cysylltwch â Clerc y Cyngor Cymuned: 

Mai Owen  
Bodawen, Pontrhydybont, Caergybi , Ynys Môn. LL65 2PJ
Rhif Ffôn : 07795260139  
clerk@LlanfairynNeubwllCommunityCouncil.org.uk