Header Image for Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll

Aelodau Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll 

 Cynghorydd Celfyn Furlong

(Aelod o'r Blaid Geidwadol)   

07971289493 

 Cynghorydd Gwilym Owen Jones
(hefyd yn Gynghorydd Cyngor Sir) 

01407 740105 

Cynghorydd Siân Enfys Jones 

sianenfys@hotmail.com 

 Cynghorydd  Gordon Owen

01407 741098

Cynghorydd William Victor Owen 

01407 749114 

Cynghorydd Sharon Wyn Parry

0780690586 

Cynghorydd Beryl Salisbury

01407 741244 

Cynghorydd Einir Thomas

01407 740961 

Cynghorydd Dyfed Williams

01407 742889 

 

SEDDI GWAG :  Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Gynghorydd cysylltwch â Clerc y Cyngor Cymuned os gwelwch yn dda: 

Mai Owen  
Bodawen, Pontrhydybont, Caergybi , Ynys Môn. LL65 2PJ
Rhif Ffôn : 01407 740739  
Llanfairnb@hotmail.co.uk