Header Image for Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll

Aelodau Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll 

 Cynghorydd Celfyn Furlong

(Aelod o'r Blaid Geidwadol)   

07971289493 

 Cynghorydd Gwilym Owen Jones
(hefyd yn Gynghorydd Cyngor Sir) 

01407 740105 

Cynghorydd Siân Enfys Jones 

sianenfys@hotmail.com 

 Cynghorydd  Gordon Owen

01407 741098

                            Cynghorydd Lowri Ann Owen                              llanfairnb@hotmail.co.uk

Cynghorydd William Victor Owen 

01407 749114

Cynghorydd Sharon Wyn Parry

0780690586

 Cynghorydd Evan Wyn Robertson (wedi ei gyf-ethol)  llanfairnb@hotmail.co.uk

Cynghorydd Einir Thomas

01407 740961 

 Cynghorydd Gareth Thomas (wedi ei gyf-ethol)  llanfairnb@hotmail.co.uk

Cynghorydd Dyfed Williams

01407 742889 

 

Mai Owen  

Bodawen, Pontrhydybont, Caergybi , Ynys Môn. LL65 2PJ
Rhif Ffôn : 01407 740739  
Llanfairnb@hotmail.co.uk