Header Image for Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll

(English site)

Mae Llanfair-yn-Neubwll yn un o'r tri Cyngor Cymuned sy'n ffurfio Ward Llifon ar Ynys Môn yng  ngogledd orllewin Cymru. Mae'r gymuned yn cynnwys pentrefi Caergeiliog, Llanfair yn Neubwll a Llanfihangel yn Nhowyn.

Newyddion 

SEDDI GWAG :  Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Gynghorydd Cyngor Cymuned cysylltwch â'r clerc os gwelwch yn dda: 

Mai Owen:  Bodawen, Pontrhydybont, Caergybi , Ynys Môn, LL65 2PJ.

Rhif Ffôn : 01407 740739 / 07795260139
Llanfairnb@hotmail.co.uk neu llanfairnb@hotmail.co.uk