Header Image for Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll

(English site)

BTLlyn Cerrig bachMae Llanfair-yn-Neubwll yn un o'r tri Cyngor Cymuned sy'n ffurfio Ward Llifon ar Ynys Môn yng  ngogledd orllewin Cymru. Mae'r gymuned yn cynnwys pentrefi Caergeiliog, Llanfair yn Neubwll a Llanfihangel yn Nhowyn ac mae ganddi boblogaeth o 1606 (Cyfrifiad 2011).

Mae tua 27% o'n poblogaeth o dan 16 oed, 66% arall o dan 65 oed a llai na 7% dros oed pension. Mae hyn yn golygu bod ein demograffeg yn wahanol iawn i weddill Ynys Môn a’r rheswm am hyn yw presenoldeb Gorsaf y Llu Awyr Brenhinol - RAF y Fali. Sefydlwyd yr orsaf yn Llanfihangel yn Nhowyn yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mae hi wedi dylanwadu ar ein cymuned ac yn parhau i fod yn brif gyflogwr yn yr ardal.

Ynys Garna