Header Image for Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll

Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â Chlerc y Cyngor Cymuned, Ms Mai Owen, gan ddefnyddio'r manylion isod.

Bodawen, Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll
Pontrhydybont
Caergybi
Ynys Môn
LL65 2PJ

Ffôn symudol: 07795 260139

E-bost: clerk@llanfairynneubwll.org  / llanfairnb@hotmail.co.uk
   Fel arall, os gwelwch yn dda defnyddiwch y ffurflen isod.

Eich enw:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn:

I ymateb i'ch ymholiad, efallai y bydd rhaid i ni rannu eich gwybodaeth gyda staff y Cyngor, Cynghorwyr a thrydydd partion. Os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn, cliciwch yma.

Ymholiad: